Právní doložka

Společnost DyCom Group je potěšena z Vaší návštěvy těchto webových stránek a z Vašeho zájmu o naše produkty.
Kontakt: info@bmwdycom.cz

Údaje o společnosti BMW Česká republika.
Tyto webové stránky jsou vytvořeny společností DyCom Group, s.r.o. se sídlem Jenišov 187, 360 01 Karlovy Vary.

IČO: 263 55 400, DIČ: CZ263 55 400

DyCom Group, s.r.o. je zastoupena Romanem Růžkem,
jednatelem, a registrovaná u obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 14999.


Ochrana dat.
Při použití našich služeb můžete být eventuelně požádáni o uvedení Vašich osobních údajů. Zodpovězení těchto otázek je dobrovolné. Vaše osobní údaje budou v souladu s ochranou dat uloženy a zpracovány. Zpracování a využití Vašich osobních údajů pro účely poradenství, reklamy a průzkumu trhu je možné jen s vyslovením Vašeho souhlasu. Jen s Vaším souhlasem mohou být Vaše data poskytnuta k výše uvedeným účelům třetí osobě. V jiném případě poskytnutí Vašich údajů není možné.
Váš souhlas můžete vzít kdykoli zpět.

Autorská práva.
Obsah těchto webových stránek nesmí být pro komerční účely kopírován, rozšiřován, pozměňován nebo zpřístupňován třetím osobám.

Ochranná značka.
Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ochranné značky na těchto webových stránkách chráněny ve prospěch BMW Česká republika. Toto platí zejména pro značky, typová označení, loga a emblémy.

Zodpovědnost.
Tyto webové stránky jsou sestavovány s nejvyšší mírou pečlivosti. Přesto nepřebíráme žádnou zodpovědnost za bezchybnost a správnost obsažených informací. Jakákoli zodpovědnost za škody, které přímo nebo nepřímo vzniknou použitím těchto webových stránek je vyloučena, pokud nebyly způsobeny úmyslně nebo hrubou nedbalostí. Pokud budou tyto webové stránky na internetových stránkách provozovány třetí osobou, nepřebírá společnost  DyCom Group žádnou zodpovědnost za jejich obsah.

Za obsah zodpovídá:
DyCom Group, s.r.o.